Jobbsökartips – från Manpower

Yrkesfilmer

Vad är en fackförening?

En fackförening är en organisation som i anslutning med andra fackföreningar bildar ett fackförbund. Fackföreningen sluter samman arbetstagare från ett visst yrkesområde eller arbetsplats för att företräda deras intressen gentemot arbetsgivaren. En fackförening kan till exempel hjälpa arbetstagare att förhandla om löner eller ta fram regler angående anställning, avskedande och arbetsmiljö.

Fackföreningarna kan påverka mer än en enskild arbetstagare

Eftersom fackföreningar är anslutna till större fackförbund, som i sin tur är anslutna till centralorganisationer, kan de ha större påverkan på arbetsmarknaden än vad en enskild arbetsgivare skulle ha haft. Några exempel på vad fackföreningarna kan göra:

  • Organisera strejker. Om det inte går att få till en lösning som fackföreningens medlemmar är nöjda med kan de organisera övertidsblockader, strejker och andra blockader för att främja sin mål.
  • Förhandla med arbetsgivaren. Fackföreningar har ett större inflytande än en enskild arbetstagare och kan därför förhandla om lön, arbetstider och annat som har med anställningsvillkor att göra. Det kan exempelvis vara genom att teckna kollektivavtal med arbetsgivaren.

Vill du ta del av alla fördelar som ett medlemskap för med sig kan du jämföra fackförbund inom ditt yrkesområde för att hitta rätt.

En fackförening erbjuder juridisk hjälp vid tvister med arbetsgivaren

Som medlem i en fackförening får du hjälp om det uppstår tvister med arbetsgivaren. Fackföreningen kan hjälpa dig med alltifrån rättsskydd till juridisk hjälp.

Med juridisk hjälp får du förhandlingshjälp och möjlighet att lösa konflikter mellan dig och din arbetsgivare. Rättshjälpen som fackföreningen erbjuder kan innebära att du som medlem får en kvalificerad jurist vid din sida som hjälper dig i din situation. Går ett ärende till domstol betalar facket dessutom rättegångskostnaderna även om du förlorar målet.

Tänk på! Du har ingen absolut rätt till rättshjälp. Facket gör alltid en bedömning av dina möjligheter till framgång i ärendet.

Många fackföreningar har dessutom en karenstid på tre månader innan man kan få rättshjälp.

Källa: https://www.xn--fackfrbund-icb.com/fr%C3%A5gor-svar/vad-%C3%A4r-en-fackf%C3%B6rening

Vad är ett bemanningsföretag?

Bemanningsföretag hyr ut personal och kompetens till andra företag som är i behov av personal. Konsulten är anställd av bemanningsföretaget, men jobbar på uppdrag hos företaget som behöver stöttning i verksamheten under en bestämd period.

Vad är bemanning?

Bemanning är en lösning för arbetsgivare som söker personal. Konceptet bygger på att hyra in personal och kompetens efter mer eller mindre tillfälliga behov, i ordlistan förklarat som ”Insättning av personal”. Bemanning är en flexibel lösning eftersom företaget styr hur lång period och till vilken omfattning de önskar hyra in personal. Vid exempelvis arbetstoppar, organisationsförändringar eller vikariebehov är bemanning en passande metod att välja. Bemanning är med andra ord en möjlighet för att snabbt lösa kortsiktiga kompetens- och personalbehov.

Vad är ett auktoriserat bemanningsföretag?

Ett auktoriserat bemanningsföretag uppfyller branchorganisationen Kompetensföretagen Almegas krav på auktorisation. Auktorisationen syftar till att ge kunden ökad trygghet samt bemanningsföretaget ökat erkännande och status. Auktoriserade bemanningsföretag måste bland annat att följa Kompetensföretagens etiska regler, ha en fastställd jämställdhetsplan och vara bundet till kollektivavtal. Alla krav granskas en gång per år för att säkerställa att de efterföljs.

Källa: https://www.academicwork.se/foretag/vad-ar-bemanningsforetag