Rätt till högre bidrag för unga som läst på introduktionsprogram

Från och med den 1 juli 2018 kan du som läst ett introduktionsprogram på gymnasiet få rätt till det högre bidraget inom studiemedlen. Det gäller dig som är i åldern 20-24 och som utan uppehåll fortsätter att studera på programmet eller fortsätter sina studier på Komvux eller folkhögskola. Syftet är att öka antalet som fullföljer sin gymnasieutbildning.

För att ha rätt till det högre bidraget måste du

 • vara mellan 20-24 år
 • utan avbrott ha läst ett introduktionsprogram till och med vårterminen det år hen fyllde 20 år
 • utan uppehåll fortsätta att studera på introduktionsprogrammet i gymnasieskolan, eller fortsätta att studera på grundskole- eller gymnasienivå på Komvux eller motsvarande utbildning på folkhögskola
 • uppfylla villkoren för att få studiemedel.

Med uppehåll menas fyra månader eller mer.

Du kan få det högre bidraget till dess att du får ett slutbetyg eller examensbevis på grundskole- eller gymnasienivå, men som längst till och med det år du fyller 24 år och så länge dina veckor med studiemedel räcker till.

När du ansöker om studiemedel för studier efter den 1 juli 2018 prövar CSN automatiskt om du har rätt till det högre bidraget. Du behöver inte vänta med att skicka in din ansökan tills efter den 1 juli. Det högre bidraget lämnas i den ordning som ansökningarna kommer in och så länge pengarna räcker.

Läs mer om det högre bidraget

Bostadsbidrag

Vad är bostadsbidrag?

Bidraget är ett ekonomiskt stöd för den som behöver hjälp att betala hyran eller månadsavgiften för sitt boende.
Personer mellan 18–29 samt barnfamiljer kan ansöka om bidraget. Du kan få bostadsbidrag för barnfamilj om

 • du har barn som bor hos dig
 • du betalar mer än 1 400 kronor i månaden för din bostad
 • du bor och är folkbokförd på den adress som du söker bidrag för.


Så ansöker du om bostadsbidrag

 1. Förbered digitala dokument om din bostad. 
  I ansökan kommer du behöva bifoga kopior på dokument som gäller din bostad.
  Om du bor i hyresrätt handlar det om hyresspecifikation och kontrakt.
  Äger du en bostadsrätt måste du bland annat bifoga avgiftsspecifikation.
 1. Ta fram uppgifter om din inkomst. Men tänk på att inkomst inte bara är lön.
  Som inkomst räknas också inkomst från kapital, skattefria stipendier och 80 procent av studiebidraget.
  Är du osäker på din inkomst skriver du den summa du tror att du kommer att tjäna.
 1. Ansök. Det gör du genom att logga in på ”mina sidor” på försäkringskassans hemsida.

Om din ansökan är komplett tar det högst 30 dagar innan du får beslut.

Hur mycket pengar kan jag få?

Bostadsbidraget baseras på:

 • Din inkomst och förmögenhet
 • Hur många personer som bor i hushållet
 • Din boendekostnad och bostadens storlek

Bidraget betalas ut av Försäkringskassan, som även har funktionen Kassakollen där du snabbt kan räkna ut huruvida du kan få bidraget – och i sådana fall hur mycket.

Kan jag bli återbetalningsskyldig?

Ja. Exempelvis kan du tvingas betala tillbaka en del av eller hela bostadsbidraget om det visar sig att dina inkomster var högre än du trodde när du ansökte.

Då får du ett beslut och ett inbetalningskort skickat hem till dig där det står hur mycket du måste betala tillbaka.

Mer om bostadsbidrag för unga!