Rätt till högre bidrag för unga som läst på introduktionsprogram

Från och med den 1 juli 2018 kan du som läst ett introduktionsprogram på gymnasiet få rätt till det högre bidraget inom studiemedlen. Det gäller dig som är i åldern 20-24 och som utan uppehåll fortsätter att studera på programmet eller fortsätter sina studier på Komvux eller folkhögskola. Syftet är att öka antalet som fullföljer sin gymnasieutbildning.

För att ha rätt till det högre bidraget måste du

  • vara mellan 20-24 år
  • utan avbrott ha läst ett introduktionsprogram till och med vårterminen det år hen fyllde 20 år
  • utan uppehåll fortsätta att studera på introduktionsprogrammet i gymnasieskolan, eller fortsätta att studera på grundskole- eller gymnasienivå på Komvux eller motsvarande utbildning på folkhögskola
  • uppfylla villkoren för att få studiemedel.

Med uppehåll menas fyra månader eller mer.

Du kan få det högre bidraget till dess att du får ett slutbetyg eller examensbevis på grundskole- eller gymnasienivå, men som längst till och med det år du fyller 24 år och så länge dina veckor med studiemedel räcker till.

När du ansöker om studiemedel för studier efter den 1 juli 2018 prövar CSN automatiskt om du har rätt till det högre bidraget. Du behöver inte vänta med att skicka in din ansökan tills efter den 1 juli. Det högre bidraget lämnas i den ordning som ansökningarna kommer in och så länge pengarna räcker.

Läs mer om det högre bidraget

Körkortslån

Ansöka om körkortslån

Här ser du vad du behöver göra om du vill ansöka om körkortslån.

  1. Besök en trafikskola. Berätta att du har tänkt att ansöka om körkortslån hos CSN.
  2. Ansök om körkortslån i Mina sidor på csn.se. Logga in med mobilt bank‑id eller någon annan e‑legitimation.
  3. CSN prövar din ansökan och skickar ett beslut till Mina sidor. Du får ett sms eller mejl när det har kommit.
  4. Berätta för din trafikskola att du har fått beslut om körkortslån, så att de kan rapportera till CSN att du är inskriven hos dem.
  5. Anmäl ditt kontonummer till Swedbanks kontoregister. Då kan vi betala ut pengarna direkt till ditt konto.
  6. Begär utbetalning från CSN när du börjar din körkortsutbildning. Det gör du i Mina sidor.

Läs mer om körkortslånet!