Jobbsökartips – från Manpower

Vad är ett bemanningsföretag?

Bemanningsföretag hyr ut personal och kompetens till andra företag som är i behov av personal. Konsulten är anställd av bemanningsföretaget, men jobbar på uppdrag hos företaget som behöver stöttning i verksamheten under en bestämd period.

Vad är bemanning?

Bemanning är en lösning för arbetsgivare som söker personal. Konceptet bygger på att hyra in personal och kompetens efter mer eller mindre tillfälliga behov, i ordlistan förklarat som ”Insättning av personal”. Bemanning är en flexibel lösning eftersom företaget styr hur lång period och till vilken omfattning de önskar hyra in personal. Vid exempelvis arbetstoppar, organisationsförändringar eller vikariebehov är bemanning en passande metod att välja. Bemanning är med andra ord en möjlighet för att snabbt lösa kortsiktiga kompetens- och personalbehov.

Vad är ett auktoriserat bemanningsföretag?

Ett auktoriserat bemanningsföretag uppfyller branchorganisationen Kompetensföretagen Almegas krav på auktorisation. Auktorisationen syftar till att ge kunden ökad trygghet samt bemanningsföretaget ökat erkännande och status. Auktoriserade bemanningsföretag måste bland annat att följa Kompetensföretagens etiska regler, ha en fastställd jämställdhetsplan och vara bundet till kollektivavtal. Alla krav granskas en gång per år för att säkerställa att de efterföljs.

Källa: https://www.academicwork.se/foretag/vad-ar-bemanningsforetag